HOME

OUR CONCEPT

HOW TO SUCCEED

OUR OFFERINGS

OUR METHOD

ABOUT US

 

 

BRUNNSGATAN 21

SE-111 38 STOCKHOLM

+ 46 (8) 410 210 41

˃ EMAIL

Vi certifierar ert första intryck

genom vår ackrediterade

process...

 

Många fina ord men i slutändan

handlar det om att arbeta med samtliga komponenter kontinuerligt.

 

Certifieringsprocessen medför att

vi systematiskt definierar, föreslår

och genomför förbättringar löpande.

 

När målbilden är uppfylld erhåller

ni ett certifikat som bevis på att ert första intryck är kvalitetssäkrat.

 

› Läs mer

Enligt forskningen har du och ditt företag sju sekunder på er att göra ett första intryck när besökaren

öppnar dörren till kontoret – några ögonblick som har en enorm påverkan på fortsättningen.

 

Utnyttjar ni sekunderna på bästa sätt för att återspegla varumärket, skapa förutsättningar för

bra möten, nya affärer, stärkta relationer och för att attrahera framtidens medarbetare?

 

Om inte kan vi skapa dessa förutsättningar åt er och certifiera ert första intryck så att ni lyckas

med genomförandet – varje gång.

 

Att investera i sina första sju sekunder ger mångdubbelt tillbaka från dag ett.

 

Välkommen till The First Impression Company.

 

Researchers at New York University have arrived at the conclusion that we make eleven critical decisions during the first seven seconds of a meeting.

 

”According to a tendency known in psychological terms as ‘confirmation bias’,

we are strongly influenced by our initial judgment.

 

We find it extremely difficult to deviate from

the first impression even if we are confronted later with evidence to the contrary.”

 

Angela Ahola, PhD

PSYCHOLOGIST, RESEARCHER, AND LECTURER